JONAG logo

JONAG Bulletin

Het was een gevarieerd kwartaalblad met:

  • agenda met activiteiten
  • bestuursnieuws
  • boekbesprekingen en andere recensies
  • commentaar op actuele zaken
  • gedichten en cartoons
  • persoonlijke verhalen en overpeinzingen

Ideeën? Stuur je bijdrage naar het bestuur/de redactie: info@jonag.nl

Het JONAG Bulletin is steeds een bindende factor voor alle leden geweest. Zeker voor degenen, die nooit of zelden een bijeenkomst bezoeken. Het Bulletin werd beschouwd als één van de pijlers van JONAG. Mirjam Kervers, helaas overleden, was als eindredacteur in staat met behulp van een vaste ploeg van enthousiaste medewerkers, de Bulletins te doen uitkomen, steeds met een verrassende en afwisselende inhoud. We kennen daar allemaal veel voorbeelden van en er zijn enkele malen een soort verzamel JONAG Bulletins uitgekomen. Voor het laatst toen JONAG 21 jaar bestond in 2014. Maar het is steeds kostbaarder Bulletins te verspreiden en in deze digitale tijd zijn digitale Nieuwsbrieven ook een goed medium om leden te informeren.