JONAG logo

Bestuur

Het bestuur van JONAG bestaat op dit moment uit vijf personen. De bestuursleden worden conform de statuten gekozen tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering voor een zittingstermijn van twee jaar. Je kunt het bestuur mailen via de secretaris Mirjam Kervers: info@jonag.nl.

Theo van Praag

voorzitter

Is van ná de oorlog (Amsterdam, oktober 1945). Deed Gymnasium bèta en studeerde daarna onderwijssociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Was docent bij de lerarenopleiding, ook coördinator minderhedenbeleid én internationalisering aan de hogeschool Rotterdam; richtte een landelijk adviescentrum voor interculturele leermiddelen, PAREL, op in Utrecht. 15 jaar geleden richtte hij met Andreas Burnier z.l. en Joop Al z.l. Crescas op, het Joods Educatief Centrum en was na Joop Al z.l. een aantal jaren voorzitter. De afgelopen jaren werkte hij aan het project WO II-Heden in geschiedenismethodes én in projecten voor het ministerie van VWS. Tot 2013 zat hij op verzoek van de cliënten- en deelnemersraad in de Raad van Toezicht van JMW te Amsterdam. Gedurende vier jaar, tot en met de Internationale conferentie van JONAG in 2000, was hij JONAG-voorzitter en nu dus opnieuw tijdens het 20-jarig bestaan van JONAG. Daarnaast is hij directeur van de stichting EDUjob/EDUdesk.

Harry Polak

penningmeester

Helaas moesten we Harry als penningmeester uitwuiven . Hij is vertrokken naar Israël op Aliyah.

We zijn op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Mirjam Kervers

secretaris

Geboren in 1946, opgegroeid in Den Haag en nu al weer 46 jaar woonachtig in Leiden.
Heeft in de A-verpleging gezeten en is daarna is vele jaren directeur van een (lagere)school voor Volwasseneneducatie geweest. Zij heeft vanaf 1992 bij Kinderpostzegels gewerkt tot haar pensioen. In 1989 nav de Drie van Breda in contact gekomen met JMW (aan verschillende praatgroepen deelgenomen) en door Woudschoten bij de oprichting van JONAG betrokken geraakt. Jaren in het bestuur gezeten tot zij plaats wilde maken voor anderen, die echter niet kwamen. Nu toch weer volop actief in het bestuur als secretaris. Beheert de website van JONAG en sinds zes jaar verzorgt zij ook het JONAG Bulletin, met behulp van een vast groepje, dat kopij aanlevert. Vertegenwoordigt JONAG in de Gemeenschapsraad van JMW en heeft zitting in het Overlegorgaan van Stichting Centrum ’45.

Jeannette Mulder

bestuurslid

Jeannette Mulder (1949 te Hengelo) is HBO geschoold en werkte ruim 25 jaar voor de Gemeente Haarlem in diverse functies.
Zij zit sinds 1994 in het JONAGbestuur, met een onderbreking van periode 2002–2008. Zij organiseerde o.a. de activiteiten en thema-middagen. Was nauw betrokken bij de organisatie van driedaagse Internationale conferentie in Bergen (10 jaar JONAG) en ook weer bij het 20 jarig jubileum in 2014 in de Balie te Amsterdam.

Lisa Polak

bestuurslid

Maakte deel uit van de initiatiefgroep, waaruit JONAG in de beginjaren 90 is ontstaan. In Amsterdam geboren (1949) en in Den Haag getogen, heeft een dansopleiding gevolgd en haar eigen balletstudio geleid. Zij is vervolgens in de popmuziekwereld terechtgekomen. Later begon zij een thuisreastaurantje en vandaaruit is zij ook gaan cateren. Aanvankelijk de spreekbuis van JONAG en nu ondersteunt zij het bestuur met hart en hap.