JONAG logo

Bestuur

Het bestuur van JONAG bestaat op dit moment uit drie personen. De bestuursleden worden conform de statuten gekozen tijdens de jaarlijkse Algemene Leden Vergadering voor een zittingstermijn van twee jaar. Vervolgens kunnen bestuursleden herkozen worden, telkens weer voor twee jaar. Je kunt het bestuur mailen via: [email protected]

Theo van Praag

voorzitter/penningmeester

Is van ná de oorlog (Amsterdam, oktober 1945). Deed Gymnasium bèta en studeerde daarna onderwijssociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Was docent bij de lerarenopleiding, ook coördinator minderhedenbeleid én internationalisering aan de hogeschool Rotterdam; richtte een landelijk adviescentrum voor interculturele leermiddelen, PAREL, op in Utrecht. 15 jaar geleden richtte hij met Andreas Burnier z.l. en Joop Al z.l. Crescas op, het Joods Educatief Centrum en Theo was na Joop Al z.l. een aantal jaren voorzitter. Vanaf 2002-2006 werkte hij aan het project WO II-Heden in geschiedenismethodes én in projecten, in opdracht van het ministerie van VWS. Tot 2013 zat hij op verzoek van de cliënten- en deelnemersraad in de Raad van Toezicht van JMW te Amsterdam. En Theo zit in de redactie van het Auschwitz Bulletin.
Gedurende vier jaar, tot en met de Internationale conferentie van JONAG in 2000, was hij JONAG-voorzitter en nu dus opnieuw tijdens het meer dan 25-jarig bestaan van JONAG. Tevens is hij directeur van de stichtingen EDUjob/EDUdesk.

Lisa Polak

bestuurslid

Maakte deel uit van de initiatiefgroep, waaruit JONAG in de beginjaren 90 is ontstaan. In Amsterdam geboren (1949) en in Den Haag getogen, heeft een dansopleiding gevolgd en haar eigen balletstudio geleid. Zij is vervolgens in de popmuziekwereld terechtgekomen. Later begon zij een thuisrestaurantje en van daaruit is zij ook gaan cateren. Aanvankelijk de spreekbuis van JONAG en nu ondersteunt zij het bestuur met hart en hap.