JONAG logo

Wat is JONAG?

  • JONAG is een belangenvereniging voor de JOodse NAoorlogse Generatie.
  • Iedereen met een Joodse achtergrond die na 4 mei 1945 is geboren, kan lid of donateur worden.
  • JONAG is een ongebonden organisatie, die draait dankzij de inzet van vele vrijwilligers.

Wat doet JONAG?

  • JONAG is de spreekbuis voor de naoorlogse generatie.
  • JONAG is een aanspreekpunt voor derden als het gaat om de belangen van de Joodse naoorlogse generaties. JONAG reageert en neemt ook zelf initiatieven op dit terrein.
  • Leden en donateurs ontvangen viermaal per jaar het JONAG Bulletin.
  • JONAG organiseert regelmatig sociaal-culturele activiteiten rond een Joods onderwerp.

Waarom JONAG?

In 1993 ontstond het idee om een organisatie op te zetten van de Tweede Generatie. Dit was ten tijde van de politieke discussie over de Wet Uitkering Vervolgingsslachtoffers (WUV).

Te vaak werd er óver de naoorlogse generatie gesproken, maar niet mét ons. In december 1994 is besloten om voor JONAG een volledige rechtsbevoegdheid te verkrijgen. Dit gebeurde op 2 juni 1995. Met JONAG heeft de Joodse naoorlogse generatie een eigen vereniging. Dankzij JONAG is de naoorlogse generatie zelf aan het woord.

Fijn dat je onze site bezoekt. Mis je iets, laat het ons weten.
Deze website is mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage van Maror.