JONAG logo

ANBI

JONAG is door de belasting dienst aangemerkt als ANBI, een Algemeen Nut Beoogende Instelling.
De ANBI-status levert belastingvoordelen op. Niet voor JONAG, maar voor jou, als je besluit een gift aan ons over te maken.
Al jouw giften aan JONAG, eenmalig of periodiek komen in aanmerking voor belastingaftrek. Ook de jaarlijkse contributiebetaling kan gezien worden als een gift. De vereiste gegevens om te voldoen aan de voorwaarden van de belasting dienst hebben wij voor jou hieronder neergezet.

Naam van de instelling

JONAG Vereniging voor de Joodse Na-Oorlogse Generatie

RSIN of fiscaal nummer

816618823

post-adres

Stille Veerkade 18 B
2512 BG Den Haag

doelstelling

De doelstellingen van JONAG, zoals die zijn vastgelegd in de statuten, luiden:

 • a. het behartigen van de gezamenlijke belangen van de Joodse na-oorlogse generatie;
 • b. een spreekbuis te zijn voor die Joodse na-oorlogse generatie;
 • c. een aanspreekpunt te zijn voor organisaties en personen die zich bezighouden met de problematiek van de gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor de na-oorlogse generatie;
 • d. een platform te zijn voor activiteiten op Joods-cultureel gebied.

beleidsplan

JONAG is opgericht om de Na-oorlogse Generatie te vertegenwoordigen voor iedereen:

 • met een Joodse binding en achtergrond.
 • met belangstelling voor de Joodse cultuur en tradities en daar meer over wil weten
 • die mee wil denken over het versterken van de eigen Joodse identiteit
 • die zoekt naar een ontmoetingsplaats voor de na-oorlogse generatie met een Joodse binding, waar ook niet-Joodse partners en hun kinderen welkom zijn.

JONAG biedt:

 • sociaal-culturele activiteiten gericht op verleden, heden en toekomst.
 • informatieve bijeenkomsten met discussie over zaken die de Joodse gemeenschap aangaan en die ons persoonlijk raken
 • bijzondere excursies, themadagen en conferenties met lezingen en workshops
 • viering van Joodse feestdagen in een informele sfeer
 • een ontmoetingsplaats met lekker eten en drinken
 • een feest van herkenning
 • een aantal keer per jaar de JONAG Nieuwsbrieven

JONAG is een vrijwilligers organisatie en wordt gefinancierd door het innen van contributie van de leden, projectsubsidies van fondsen, o.a. Maror en door giften van derden.

Download hier het jaarverslag 2015-2016 en het werkplan 2017

bestuur

Het bestuur bestaat uit een aantal van tenminste drie en ten hoogste negen meerderjarige personen en wordt gekozen/benoemd door de Algemene Ledenvergadering. De leden van het bestuur zijn lid van de vereniging. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de Algemene Ledenvergadering als zodanig gekozen.

namen van de bestuurders

Het huidige bestuur bestaat uit:

 • Theo van Praag, voorzitter
 • Alex Leget, penningmeester
 • Lisa Polak, bestuurslid

beloningsbeleid

Leden, die werkzaamheden uitvoeren voor JONAG, doen dit zonder betaald te krijgen. Ook de bestuursleden zijn onbezoldigde vrijwilligers.

uitgeoefende activiteiten

Bekijk het overzicht van uitgeoefende activiteiten [ 2015 en 2016] (PDF)

financiƫle verantwoording

Bekijk de afrekening 2015 met verslag van de kascommissie