JONAG logo
Actueel » algemeen » Joods Monument vernieuwd

Joods Monument vernieuwd mirjam

algemeen 1 mei 2016

Neem eens een kijkje op het vernieuwde Joods Monument.
Vanaf vandaag vervangt deze nieuwe versie van het Joods Monument de websites Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland en Community Joods Monument.
Alle gegevens uit de twee eerdere sites zijn overgezet, daarnaast zijn de functionaliteiten en vormgeving ingrijpend vernieuwd.
De site is nog in ontwikkeling.

Het Joods Monument bevat de gegevens van de meer dan 104.000 joden die de Holocaust in Nederland niet overleefden: hun namen, geboorte- en sterfdatum, geboorte- en sterfplaats. Voor ieder slachtoffer is een aparte gedenkpagina: een donkerpaarse pagina met de basisgegevens, de leeftijd bij overlijden, en indien aanwezig, een portretfoto.
Van bijna alle personen is daarbij informatie te vinden over het adres en de medebewoners en over de naaste familie. Bij een heel aantal slachtoffers is bovendien aanvullende informatie beschikbaar: korte biografische aantekeningen en fragmenten uit allerhande bronnen, foto's en documenten, informatie over na-oorlogse schadeclaims, inboedellijsten en links naar andere websites waarop de persoon vermeld staat.

De site heeft inmiddels een geschiedenis van meer dan 10 jaar, en wordt gedurende die tijd voortdurend voorzien van aanvullingen.
De eerste jaren (van 2005 tot 2010) ging dat per e-mail, telefoon of brief en werden de reacties geanonimiseerd verwerkt, als toevoeging van een bezoeker van de website. Sinds 2010 voegen gebruikers rechtstreeks informatie toe. Dat leverde tot maart 2016 meer dan 2.400 verhalen, ruim 50.000 afbeeldingen of korte reacties en talloze nieuwe familierelaties op.

De gebruikers van de site maken met hun eigen profiel deel uit van het monument en slaan zo een brug tussen de slachtoffers in het monument en het heden. Tegelijkertijd werd het mogelijk familieleden uit de vooroorlogse en naoorlogse periode aan te vullen, zodat de slachtoffers de context van hun familie terugkregen.

In deze nieuwe versie van het Joods Monument zijn de mogelijkheden voor gebruikers van de site grotendeels gehandhaafd. Er kan zoals voorheen worden gezocht, en worden aangevuld.

Nieuw is dat niet alleen tekst, beeld, familieleden en -relaties kunnen worden geplaatst, maar ook meerdere adressen voor één persoon. Ook kan informatie over de vele Stolpersteine en andere persoonlijke gedenktekens die in Nederland zijn geplaatst worden toegevoegd.

Er is veel aandacht besteed aan de homepage, die uit allemaal kleine blokjes bestaat - één voor ieder slachtoffer - en waarmee je door in- en uit te zoomen een indruk krijgt van de enormiteit van de Holocaust.
Op de homepage is ook zichtbaar dat het Joods Monument een levend monument is, want ieder bezoek aan een pagina, en iedere activiteit van u als gebruikers, laat een spoor van lichter gekleurde pagina's na. Zoals je bij een stenen monument de steentjes (of bloemen) kunt zien liggen, zo kun je ook aan het online monument zien dat er nog altijd wordt stilgestaan bij de slachtoffers. De homepage geeft ook - door de toename van het aantal slachtoffers in de jaren '40-'45 in beeld te brengen - inzicht in het verloop van de vervolging.

Het samenvoegen van de inhoud van de twee bestaande websites naar één nieuwe - volledig herziene - omgeving is een behoorlijk complex project.
De komende twee maanden worden nog bugs en andere onvolkomenheden in kaart gebracht - het is dus mogelijk dat u losse eindjes tegenkomt.
Wilt u ons helpen door feedback te geven? Dat kan door de enquête op de site in te vullen.