JONAG logo
Actueel » algemeen » reactie Centraal Joods Overleg (CJO)

reactie Centraal Joods Overleg (CJO)

algemeen 11 maart 2016

Het Centraal Joods Overleg veroordeelt met kracht de recente bedreigingen en de fysieke geweldpleging gericht aan het adres van Nederlandse moskeeën. Hierdoor wordt een maatschappelijk klimaat geschapen waarin het in vrijheid beleven van een levensovertuiging steeds moeilijker wordt.

Het CJO, de woordvoerder van de georganiseerde Joodse gemeenschap, betuigt zijn medeleven met de Nederlandse moslims die het mikpunt van deze haatgevoelens zijn en roept Nederland op tot werkelijke solidariteit met alle levensovertuigingen die willen bijdragen aan een vreedzame maatschappij.

Namens het CJO
Ron van der Wieken, voorzitter

Algemeen
Het Centraal Joods Overleg heeft tot doel het mogelijk maken van geïnstitutionaliseerd overleg over zaken van algemeen joods belang. De bij het Centraal Joods Overleg aangesloten organisaties zijn: Nederlands-Israëlitisch Kerkgenootschap (NIK); Portugees-Israëlitisch Kerkgenootschap (PIK); Nederlands Verbond voor Progressief Jodendom; Federatie Nederlandse Zionisten (FNZ); Stichting Joods Maatschappelijk Werk (JMW); Centrum Informatie en Documentatie Israël (CIDI); Nederlands Joodse Jeugd (NJJ) en Stichting Bij Leven en Welzijn (BLEW).

Het CJO zorgt voor het bewaken van en het zo nodig opkomen voor de rechten en belangen van de Joodse gemeenschap in Nederland of van groepen en personen die van deze gemeenschap deel uit maken. Het CJO heeft daartoe structureel contact met de overheid, politieke partijen en relevante maatschappelijke organisaties.