JONAG logo
Actueel » algemeen » Nieuws van Villa Mazzelstein

Nieuws van Villa Mazzelstein

algemeen 25 mei 2017

Cordaan maakt werk van transformatie verzorgingshuizen | NUL20

Goed nieuws van zorginstelling Cordaan, eigenaar van Beth Shalom en de aanpalende woningen op Rondeel.

Zoals bestuursvoorzitter Eelco Damen stelt, realiseert Cordaan jaarlijks in vijftien zorginstellingen zelfstandige woningen voor ouderen. Dit is nodig omdat verzorgingshuizen door het nieuwe beleid van 'zolang mogelijk zelfstandig wonen' alleen toegankelijk zijn voor ouderen met een zware zorgindicatie. Dat geldt ook voor Beth Shalom.
Zestig plussers die zelfstandig willen blijven wonen en bij elkaar in de buurt dreigen daarbij buiten de boot te vallen.

Daarom heeft Villa Mazzelsteijn er bij Cordaan op aangedrongen om in Beth Shalom betaalbare zelfstandige woningen te realiseren voor ouderen die nog zelf hun boontjes kunnen doppen.
Directeur Jan Hoff van Cordaan Huisvesting dacht daarbij aan de leegkomende ruimtes aan de Rondeelzijde van Beth Shalom. Villa Mazzelsteijn vindt dit een prima plan.

Als daar units worden gerealiseerd voor de jongere Joodse ouderen, kunnen die zonder hun jas aan te doen bij de voorzieningen komen die in Beth Shalom aanwezig zijn, zoals de wekelijkse warme maaltijd, en kunnen zij naar de cursussen van Crescas en de bijeenkomsten van Lev die zich sinds anderhalf jaar aan de voorzijde van Beth Shalom bevinden.

Cordaan maakt werk van transformatie verzorgingshuizen.