JONAG logo
Actueel » vereniging » ALV 29 oktober 2017

ALV 29 oktober 2017

vereniging 23 oktober 2017

NB de *WINTERTIJD gaat in !!!! *we gaan een uur terug

Algemene Leden Vergadering, zondag 29 oktober 2017
van 14.00 tot 17.30 uur
pauze van 15.15 – 15.30 uur

Als gastspreker zal Hans Vuijsje, voormalig directeur van JMW, iets vertellen
over “Joods Nederland: HEBBEN WE ELKAAR NODIG?“
Daarna een discussie met elkaar over dit thema.

De (concept) agenda ziet er als volgt uit:

 1. Opening vaststellen agenda mededelingen
 2. Verslag bijeenkomst 23 oktober 2016
 3. Vaststellen Jaarverslag 2016
  Inclusief financieel jaarverslag 2016 met verslag van de kascommissie

 4. Vaststelling Begroting 2018

 5. Samenstelling bestuur / verkiezing en benoeming

  Theo van Praag stelt zich herkiesbaar
  Robert Verschragen stelt zich verkiesbaar als financieel adviseur van JONAG.
  Hij zal zichzelf voorstellen.

  Vacature penningmeester

 6. Werkplan 2018*

 7. JONAG Borrels
 8. JONAG Bulletin
 9. Rondvraag / sluiting

meer info: 071 51 44 076 / 06 245 69 835 (mirjam)